Croatia, AP

P. Zvonko Vlah, SJ – Nacional Director

Address: JOAKIMA RAKOVCA 24 HR-51 410 OPATIJA
Email: zvlah@globalnet.hr
Web: http://www.apostolatmolitve.org

Facebook, AP:

23 hours ago

Apostolat molitve

Sveti Alojzije Gonzaga
(Luigi) Gonzaga, talijanski isusovac i zaštitnik mladeži. Potomak glasovite plemićke obitelji, rodio se 9. ožujka 1568. u obiteljskom dvorcu u gradu Castiglione delle Stiviere (provincija Mantova, Lombardija), kao prvorođeni sin nasljednik. Od malih nogu spremali su ga za karijeru vojnika i dvoranina. Živahan dječak, sanjao je o vojničkom pozivu, ali ga je majka Marta naučila važnosti molitve i ljubavi prema dragom Bogu i siromasima. Boravio je od 1576. u Firenci s mlađim bratom Rodolfom kao paž na dvoru Medicijevih, učio latinski i francuski, plesao i odlazio u lov. Kad ga je bolest bubrega prikovala za krevet, prihvatio je to kao blagoslov, mnogo molio i čitao životopise svetaca. Od 1579. boravio je na dvoru vojvode od Mantove i ostao zaprepašten nasilnim i lakoumnim dvorskim životom. Kad se vratio u obiteljski dom, primio je 1580. prvu pričest od svetog Karla Boromejskog. Divio se doživljajima isusovačkih misionara u Indiji, poučavao vjeronauku dječake u Castiglioneu i redovito pohađao crkve kapucina i barnabita u Casaleu Monferrato, gdje je njegova obitelj provodila zime. Od 1582. boravio je kao paž i na kraljevskom dvoru u Madridu i doživio njegov sjaj i raskoš. Ipak se sa 17 godina odrekao naslova markiza i vlasništva nad imanjem u korist mlađega brata Rodolfa te 1585. u Rimu stupio u novicijat Družbe Isusove. Sjaj kneževskih i kraljevskih dvorova zamijenio je poniznim, jednostavnim i redovničkim životom, živio asketski, patio od kožnih bolesti, glavobolje i besanice.

Nakon svršetka novicijata studirao je od 1588. teologiju i filozofiju na glasovitom rimskom kolegiju uz duhovno vodstvo Roberta Bellarmina, kasnijeg kardinala i sveca, koji je napisao njegov životopis. Godine 1591. u Rimu je izbila epidemija kuge. Isusovci su otvorili bolnicu za oboljele, a Luigi se dobrovoljno javio da ih njeguje i dvori. Dvorio je kužne bolesnike, zarazio se i preminuo u 23. godini života, na današnji dan, 21. lipnja 1591, u Rimu. Blaženim ga je proglasio 1605. papa Pavao V, a svetim 1726. papa Benedikt XIII. Zaštitnik je mladeži, studenata, očnih bolesnika i slabovidnih osoba, osoba koje boluju od AIDS-a i osoba koje o njima brinu, katoličke mladeži, isusovačkih novaka, kužnih bolesnika, tinejdžera te mnogih naselja, učilišta, župa, crkava i kapela diljem svijeta i hrvatskih krajeva (Čaglin, Popovača, Grkaveščak kod Svetog Martina na Muri, Pećnik kod Modriče, Gornja Dubica kod Odžaka, Travnik-sjemenište).
...

Sveti Alojzije Gonzaga
 (Luigi) Gonzaga, talijanski isusovac i zaštitnik mladeži. Potomak glasovite plemićke obitelji, rodio se 9. ožujka 1568. u obiteljskom dvorcu u gradu Castiglione delle Stiviere (provincija Mantova, Lombardija), kao prvorođeni sin nasljednik. Od malih nogu spremali su ga za karijeru vojnika i dvoranina. Živahan dječak, sanjao je o vojničkom pozivu, ali ga je majka Marta naučila važnosti molitve i ljubavi prema dragom Bogu i siromasima. Boravio je od 1576. u Firenci s mlađim bratom Rodolfom kao paž na dvoru Medicijevih, učio latinski i francuski, plesao i odlazio u lov. Kad ga je bolest bubrega prikovala za krevet, prihvatio je to kao blagoslov, mnogo molio i čitao životopise svetaca. Od 1579. boravio je na dvoru vojvode od Mantove i ostao zaprepašten nasilnim i lakoumnim dvorskim životom. Kad se vratio u obiteljski dom, primio je 1580. prvu pričest od svetog Karla Boromejskog. Divio se doživljajima isusovačkih misionara u Indiji, poučavao vjeronauku dječake u Castiglioneu i redovito pohađao crkve kapucina i barnabita u Casaleu Monferrato, gdje je njegova obitelj provodila zime. Od 1582. boravio je kao paž i na kraljevskom dvoru u Madridu i doživio njegov sjaj i raskoš. Ipak se sa 17 godina odrekao naslova markiza i vlasništva nad imanjem u korist mlađega brata Rodolfa te 1585. u Rimu stupio u novicijat Družbe Isusove. Sjaj kneževskih i kraljevskih dvorova zamijenio je poniznim, jednostavnim i redovničkim životom, živio asketski, patio od kožnih bolesti, glavobolje i besanice. 

Nakon svršetka novicijata studirao je od 1588. teologiju i filozofiju na glasovitom rimskom kolegiju uz duhovno vodstvo Roberta Bellarmina, kasnijeg kardinala i sveca, koji je napisao njegov životopis. Godine 1591. u Rimu je izbila epidemija kuge. Isusovci su otvorili bolnicu za oboljele, a Luigi se dobrovoljno javio da ih njeguje i dvori. Dvorio je kužne bolesnike, zarazio se i preminuo u 23. godini života, na današnji dan, 21. lipnja 1591, u Rimu. Blaženim ga je proglasio 1605. papa Pavao V, a svetim 1726. papa Benedikt XIII. Zaštitnik je mladeži, studenata, očnih bolesnika i slabovidnih osoba, osoba koje boluju od AIDS-a i osoba koje o njima brinu, katoličke mladeži, isusovačkih novaka, kužnih bolesnika, tinejdžera te mnogih naselja, učilišta, župa, crkava i kapela diljem svijeta i hrvatskih krajeva (Čaglin, Popovača, Grkaveščak kod Svetog Martina na Muri, Pećnik kod Modriče, Gornja Dubica kod Odžaka, Travnik-sjemenište).

5 days ago

Apostolat molitve

Konačno Isus želi kazati: vrijeme žetve sigurno dolazi. Prilagodi se za nju. Ti se smiješ nadati žetvi. Isus ovdje želi kazati riječ utjehe u vrijeme nevolje; vi ne možete kraljevstvo Božje prisiljavati nasiljem, terorom (kako su tada mnogi pokušavali). Ono sigurno dolazi kao žetva. Imajte strpljivosti, dan Božji dolazi. Na dan Njegove žetve bit će kraj patnji, suzama, nepravdi.

To nije uvijek lako vjerovati. Često nam se čini da su nevolja, nepravda, patnja, brige puno veće nego Božja blizina, Božje kraljevstvo. Ipak imajte povjerenje: ono raste, ono biva veliko, ono će za mnoge biti mjesto sigurnosti. Ako sumnjaš u Božju prisutnost u ovome svijetu: pogledaj na sjemenku. I na stablo koje je iz nje izraslo!
...

Konačno Isus želi kazati: vrijeme žetve sigurno dolazi. Prilagodi se za nju. Ti se smiješ nadati žetvi. Isus ovdje želi kazati riječ utjehe u vrijeme nevolje; vi ne možete kraljevstvo Božje prisiljavati nasiljem, terorom (kako su tada mnogi pokušavali). Ono sigurno dolazi kao žetva. Imajte strpljivosti, dan Božji dolazi. Na dan Njegove žetve bit će kraj patnji, suzama, nepravdi.

To nije uvijek lako vjerovati. Često nam se čini da su nevolja, nepravda, patnja, brige puno veće nego Božja blizina, Božje kraljevstvo. Ipak imajte povjerenje: ono raste, ono biva veliko, ono će za mnoge biti mjesto sigurnosti. Ako sumnjaš u Božju prisutnost u ovome svijetu: pogledaj na sjemenku. I na stablo koje je iz nje izraslo!

6 days ago

Apostolat molitve

Sjećamo se desete obljetnice preminuća p. Stjepana Kuzmića

U Zagrebu je 14. lipnja 2008. okrijepljen svetim otajstvima, nakon duge i teške bolesti, preminuo p. Stjepan Kuzmić, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. U susret Velikome Kralju, kojega je bio glasnik, krenuo je u 60. godini života, 42. redovništva i 31. svećeništva. P. Stjepan Kuzmić rodio se 16. svibnja 1949. u mjestu Luč u Baranji. Nakon završenog drugog razreda gimnazije na Šalati, kako je onda bio običaj, stupio je u novicijat Družbe Isusove na Fratrovcu. Bilo je to uoči svetkovine sv. Ignacija Lojolskoga 30. srpnja 1966. Po završetku dvogodišnjeg novicijata završava preostala dva razreda gimnazije i prolazi uobičajenu isusovačku formaciju – studij filozofije, pastoralnu praksu i studij teologije. Za svećenika je zaređen 26. lipnja 1977. U provinciji je obavljao razne službe. Dugi niz godina bio je duhovnik u Družbinom malom sjemeništu na Fratrovcu, potom poglavar isusovačke zajednice u Osijeku, gdje ga je zadesio i Domovinski rat, zatim odlazi u Bol na otoku Braču gdje je bio duhovnik sarajevskih bogoslova koji su se tamo nalazili zbog ratnih prilika u Bosni i Hercegovini, potom se opet vraća na Fratrovac kao duhovnik i ekonom, nacionalni je tajnik Apostolata molitve, daje duhovne vježbe, duhovne obnove, organizira susrete dječaka s ciljem promocije duhovnih zvanja i dr. No, veliki broj vjernika Hrvata, kako u domovini tako i u inozemstvu, pamtit će ga kao pučkoga misionara. Zadnjih petnaestak godina svesrdno se predao tom apostolatu i vršio ga gotovo do smrti.
...

Sjećamo se desete obljetnice preminuća p. Stjepana Kuzmića

U Zagrebu je 14. lipnja 2008. okrijepljen svetim otajstvima, nakon duge i teške bolesti, preminuo p. Stjepan Kuzmić, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. U susret Velikome Kralju, kojega je bio glasnik, krenuo je u 60. godini života, 42. redovništva i 31. svećeništva. P. Stjepan Kuzmić rodio se 16. svibnja 1949. u mjestu Luč u Baranji. Nakon završenog drugog razreda gimnazije na Šalati, kako je onda bio običaj, stupio je u novicijat Družbe Isusove na Fratrovcu. Bilo je to uoči svetkovine sv. Ignacija Lojolskoga 30. srpnja 1966. Po završetku dvogodišnjeg novicijata završava preostala dva razreda gimnazije i prolazi uobičajenu isusovačku formaciju – studij filozofije, pastoralnu praksu i studij teologije. Za svećenika je zaređen 26. lipnja 1977. U provinciji je obavljao razne službe. Dugi niz godina bio je duhovnik u Družbinom malom sjemeništu na Fratrovcu, potom poglavar isusovačke zajednice u Osijeku, gdje ga je zadesio i Domovinski rat, zatim odlazi u Bol na otoku Braču gdje je bio duhovnik sarajevskih bogoslova koji su se tamo nalazili zbog ratnih prilika u Bosni i Hercegovini, potom se opet vraća na Fratrovac kao duhovnik i ekonom, nacionalni je tajnik Apostolata molitve, daje duhovne vježbe, duhovne obnove, organizira susrete dječaka s ciljem promocije duhovnih zvanja i dr. No, veliki broj vjernika Hrvata, kako u domovini tako i u inozemstvu, pamtit će ga kao pučkoga misionara. Zadnjih petnaestak godina svesrdno se predao tom apostolatu i vršio ga gotovo do smrti.

 

Comment on Facebook

Moj dragi striko <3 <3 <3

R.I.P.👼👼👼

Pokoj vjećni daruj mu Gospodine.Amen😢

Počivao u miru Božjem😇

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

Uvijek u sjećanju😥 počivao u miru Božjem😇

+++

+ View previous comments

Load more